Chemical Label Warna dan nombor

3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.00 (8 Undian)

Apabila anda menggunakan pelbagai bahan kimia yang kita gunakan, untuk menonton khas simbol-gambar dengan kata-kata, seperti mudah terbakar, racun, dan lain-lain

Label juga mempunyai warna yang khas, yang mewakili:

  • Merah bermakna bahaya kebakaran
  • Kuning ertinya bahaya kereaktifan
  • Blue ertinya bahaya kesihatan.

Label juga mempunyai kod nombor khas, yang mewakili:

  • 0 = ertinya bahaya yang minimum
  • 1 = ertinya bahaya sedikit
  • 2 = ertinya bahaya sederhana
  • 3 = ertinya bahaya yang serius
  • 4 = ertinya bahaya yang teruk

Bahagian putih label boleh menunjukkan jenis maklumat yang berbeza seperti:

  • Pada Persatuan Perlindungan Kebakaran Kebangsaan label, putih menunjukkan maklumat khas seperti asid, mengakis, radioaktif, dan lain-lain
  • Pada Berbahaya Bahan Identification System (HMIS) label, bahagian putih memberitahu jenis PPE untuk digunakan.

Baca label pertama dan kemudian berunding dengan MSDS jika terdapat apa-apa soalan lagi.


Ini topik toolbox telah dikaji semula oleh ______________________________________ pada ___________________________ dengan pekerja berikut: